Maaş Bordrosu

Maaş Bordrosu Nedir?

Bordro nedir? Bordrolar kaça ayrılır? Memur maaş bordrolarının tanzimi ile işçi ücret bordrolarının düzenlenmesindeki farklılıklar nelerdir? Memur maaş bordroları, E-bordro uygulaması nedir?

Bordro, bir hesabın detaylarını göstermek amacıyla düzenlenen çizelgeye denir.

Bordrolar; temelde maaş bordroları ve ücret bordroları olarak iki ana başlıkta ele alınır. Ancak çalışanların durumu ve işin içeriğine göre de adlandırıldığı da olur.

657 sayılı yasaya tabi olan Devlet memurlarını ve Emekli Sandığı’na dâhil olan memurlara ayın başında peşin olarak ödenen maaşlarını belgelemek amacıyla düzenlenen bordroya maaş bordrosu adı verilir.

Yasa gereği, memur maaş bordrolarının tanzimi, işçi ücret bordrolarının düzenlenmesine göre birçok farklılıklar gösterir. Maaş bordroları; tahsil durumlarını ve hizmet yılını esas alarak derece ve kademe sistemine göre düzenleme yapılmaktadır.

Ücret bordrosu ise, işveren eliyle ödenen ücretler için düzenlenen ve ücretlerin ayrıntılı dökümünün bulunduğu çizelgelerdir.

Ücret bordrosu düzenlenirken dikkat edilmesi gereken bir takım noktalar vardır. Bordroda olmazsa olmaz çalışanın adı ve soyadıdır. Bunun yanında ücretin alındığına ait imza, birim ücret (anlaşılan şekle göre aylık, haftalık, günlük vs.), ücret üzerinden hesaplanan kesintilerin tutarı, ücretin hangi tarihler arasına ait olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işçi payı alanının olması lazımdır.

Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan elektronik bordro sistemi (e-bordro) ile Memurlar ve Emekliği Sandığı üyeleri, maaş bordrolarını ayrıntılı olarak internet üzerinden takip edebilmektedirler. E-bordro uygulaması ile memurlar maaşlarını bütün ayrıntıları ile takip edebiliyor. Program yardımıyla maaş bordro dökümünden fazla mesai bordrosuna, ikramiye bordrosundan ek ders bordrosuna kadar belgeler görüntülenebilmektedir. E-bordro sistemi yardımıyla ilgili kişiler kendilerine ait dökümleri rahat bir şekilde takip etme şansına sahiptirler.